Telefon :   0212 659 59 30

E-mail :   mutluyuva.mutluyasam@gmail.com

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneğimiz MİLLİ İRADE PLATFORMU'nun üyesidir.

Haberler

Basın Bildirisi

Basın Bildirisi

TÜRKİYE KAD-BİR öncülüğünde Türkiye genelinde 200 Sivil toplum Kuruluşunun desteklediği, İstanbul Organizasyonunu Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği’nin yaptığı "Gençlik dizilerinin aileler ve gençler üzerinde ki olumsuz etkilerini" Kamuoyuyla paylaşmak, farkındalık oluşturmak, gerekli mercilere hatırlatmak amacıyla bir Basın Toplantısı gerçekleştirildi. Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa, Samsun, Adana, İzmir, Yozgat, Malatya, Şanlıurfa, Erzurum, Karaman illerinde 15 ŞUBAT 2016 PAZARTESI günü saat 11.00 de eş zamanlı gerçekleşen basın toplantısında Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği adına Ana Komisyon Başkan Yard. Mukadder BAHADIR basın bildirisini okudu.

BASIN BİLDİRİSİ
Değerli Basın Mensupları,
Küresel dünyanın teknolojik etkileri kapsamında sözde modernite öykünmeleri gelişmekte olan ülkeleri ciddi ölçüde tehdit ediyor.
Bu nedenle ; evrensel ahlaki değerlerin özelinde kendi öz değerlerimize sahip çıkmak en önemli görevlerimizden olmalı.
Bu bağlamda ; toplumlar üzerinde böylesi etkileri oluşturan, yönlendiren ve/veya yozlaştıran iletişim araçlarının kullanımı giderek daha da önem kazanmaktadır.
Son zamanlarda artan diziler furyası nerdeyse insanların günlük yaşantıların tam da odak merkezi haline gelmiştir.
Özellikle de gençlere yönelik diziler sanal ortamlarda birey olma arayışı içerisinde yitik gitmekte olan gençlerimizin hayal dünyalarını şekillendirmektedir.
Sadece eleştirilmekle kalan ancak somut çözüm üretilemeyen bu sorun bir yandan kronikleşmekte iken öte yandan tepki görmeyen rant çevreleri değişik amaçlarla bu furyayı beslemeye devam ediyor.
Sayıları giderek artan ve birbirlerinin kopyası gibi diziler, toplum olarak bizi ayakta tutan değerlerimiz ile her geçen gün daha da çelişmekte, değerlerimizi tahrip ederek ahlaken yozlaşma ve sosyolojik dejenerasyona neden olmaktadır.
Aile bağlarını, arkadaş ilişkilerini, toplumsal birlik ve dayanışma ruhunu zedeleyen, sevgi , saygı , vefa , merhamet gibi duyguları yok edip çarpık ilişkileri besleyen , hırs, öfke ve intikam duygularını harekete geçirerek şiddeti makul hale getiren senaryolar izleyiciler tarafından giderek içselleştirilmektedir.
Tüm yetkilerin ve denetimlerin dizilerin olumsuz etkilerini bertaraf edecek şekilde kullanılması yasal bir görev olmanın ötesinde insani bir görev olarak görülmelidir.
Bu nedenle; siz değerli basın mensupları aracılığı ile tüm ilgili ve yetkilileri konuya duyarlı olmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.
Saygılarımızla...

TÜRKİYE KAD-BİR
Öncülüğünde 200 STK

ISTANBUL Koordinatörlüğü
MUTLU YUVA MUTLU YASAM DERNEGİ