Telefon :   0212 659 59 30

E-mail :   mutluyuva.mutluyasam@gmail.com

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneğimiz MİLLİ İRADE PLATFORMU'nun üyesidir.

Faaliyetlerimiz

Psikanalitik Oyun Terapisi

1920’nin sonlarında Anna Freud  ve 1930’un başlarında Melanie Klein ile uygulanmaya ve kabul görmeye başlayan Psikanalitik oyun terapisi, diğer terapi ekollerinde olduğu gibi terapist ve çocuğun güvenli bir ilişki kurmasına dayanır. Günümüzdeki diğer ekollerden farklı olarak çoğu en az 1-2 yıl sürecek şekilde uzun süreli olup sadece davranış ya da semptomdaki azalmanın ya da değişikliğin peşinde değildir, duygularla çalışır. Çocuğun yaşadığı zorluklarla ilgili daha derin,  geniş ve temel noktalara değinir.  Çocuğun baş edemediği, tolere edemediği duygularını yansıtmasına, içsel çatışmalarını oyun odasında sahneye koyup daha rahat mücadele edebileceği somut bir gerçeklik elde etmesine, ve terapiste yansıttığı duyguları terapistin onun ihtiyacı olduğu şekilde ona geri vererek çocuğun bunu içselleştirip daha tolere edebilir hale getirebilmesine yardımcı olur. Terapiye başlamadan önce aileden çocuğun doğum tarihçesi, gelişim bilgileri, aile yaşantısı, okul hayatı vs. bilgileri detaylıca alınır. Çocuğun oyunda ortaya çıkardığı tekrarlayan temalar ile günlük ve geçmiş yaşantısı arasındaki kritik bağlar yorumlanır, böylece çocuk anlamlandırabilme ve baş edebilme fırsatı elde eder. Terapist semptomdan ziyade semptomun ardındaki duygu ve buna sebep olan geçmiş yaşam örüntüleri ile çalışır ve aileye bunlarla ilgili geri bildirimler verip önerilerde bulunarak çocuğun sorun yaratan bu yaşam olaylarını da düzenleyebilir.