Telefon :   0212 659 59 30

E-mail :   mutluyuva.mutluyasam@gmail.com

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneğimiz MİLLİ İRADE PLATFORMU'nun üyesidir.

Projelerimiz

İSTKA Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı Kapsamında Hazırlanan Dezavantajlı Çocuklara Yaşam Atölyeleri ve Terapi Hizmetleri Yoluyla Psikososyal Destek Sağlanması

İSTKA Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı Kapsamında Hazırlanan Dezavantajlı Çocuklara Yaşam Atölyeleri ve Terapi Hizmetleri Yoluyla Psikososyal Destek Sağlanması

İSTKA

ÇOCUKLAR VE GENÇLER MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA HAZIRLANAN

DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA YAŞAM ATÖLYELERİ VE

TERAPİ HİZMETLERİ YOLUYLA PSİKOSOSYAL DESTEK

SAĞLANMASI PROJESİ

 

Projenin Amaçları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinde kalan dezavantajlı çocukların (kimsesiz ve korunmaya muhtaç, bağımlı, ihmal ve istismar mağduru vb.) okul dışı zamanlarının önemli bir kısmını geçirdiği Yaşam Merkezlerinde atölyeler açma, bu merkezler için eğitim programı hazırlama, yaşam merkezlerinde çalışan psikolog ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme yoluyla yaşam merkezlerinin eğitim ve terapi hizmetlerindeki kalite ve kapasitesini geliştirerek kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların iyi olma halini artırmaktır.

Projede neler var?

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı çocuk evlerinde kalan çocukların okul dışı zamanlarını geçirdikleri derneğimiz tarafından organizasyonu yürütülen üç adet yaşam merkezi için bilim, sanat, kendini ifade, oyun ve etkinlik, matematik, karakter eğitimi atölyeleri kurmak.

Bilim, sanat, kendini ifade, oyun ve etkinlik, matematik, karakter eğitimi atölyeleri için eğitim programı hazırlamak. Hazırlanan her bir eğitim programı ve atölye için bir kitap olmak üzere toplam altı adet el kitabı hazırlamak.

Her bir atölyedeki materyallerin nasıl kullanılacağını, eğitim programının uygulama esaslarının hizmet içi eğitim yoluyla yaşam merkezlerinde çalışan öğretmen ve 9 psikologlara aktarmak.

Yaşam merkezlerine devam eden çocuklar arasından belirlenen 120 çocuğa 12 şer seans olmak üzere toplam 1440 seans terapi hizmeti sunmak.

Yaşam merkezlerine devam eden 300 çocuğun 4 ay süreyle açılan atölyelerde yürütülen eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını sağlamak ve bu faaliyetleri proje bittikten sonra da sürdürülebilir kılmak.